Üdvözöljük a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. oldalán!

Támogatások, családsegítő szolgáltatások

Támogatások, családsegítő szolgáltatások

 

Támogatásokkal, családsegítő szolgálatokkal kapcsolatos információk

 

-   Kerületi családsegítő szolgálatok elérhetőségei

 

- Adósságkezelési tanácsadás és adósságkezelési támogatás a kerületi családsegítő szolgálatok közreműködésével

 

A DHK Zrt. szerepvállalása az önkormányzatok adósságkezelési programjában

A szociális igazgatásról  és ellátásokról szóló törvény 2003. óta lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak, hogy a rászoruló lakosság adósságkezelésében közvetlenül részt vegyenek. Az adósságkezelésbe beletartozik a távhő szolgáltatás során keletkezett és kiegyenlítetlen lakossági számlák kezelése is. A DHK Zrt. együttműködik az önkormányzatokkal az adósságkezelő programokban, minden budapesti önkormányzattal megállapodást kötött az adósságkezelésben való részvétel módjáról. Mivel az önkormányzatok adósságkezelő rendszerét a családsegítő szolgálatok koordinálják, a DHK Zrt. közvetlen kapcsolatban velük áll. A családsegítő szolgálatok közvetítésével különböző alapítványoktól is kaphat támogatást a hátralékos ügyfél.

A családsegítő  szolgálatok tevékenysége

Az adósságkezelés célja, hogy a kerület adósságokat felhalmozott lakosait segítse díjhátralékuk csökkentésében és - lehetőség szerint - azok megszűntetésében.

Mi minősül adósságnak?

 • a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz- és csatornahálózati, valamint szemétszállítási díjtartozás)
 • a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék

Az adósságkezelési tanácsadás lényegében egy együttgondolkodási folyamat az ügyféllel, annak érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni a lehetséges erőforrások (pl. család meglévő jövedelme, természetes támaszok - rokonok, ismerősök - segítsége, rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése, az adósság jogosultjai - közművek, energiaszolgáltatók, társasházak által nyújtott kedvezmények (kamatelengedés, részletfizetési lehetőség), stb.) maximális felhasználásával.

Az adósságkezelési támogatás elsősorban azoknak az adós háztartásoknak jelent segítséget, amelyek rendelkeznek bizonyos mértékű fizetőképességgel és a kapott támogatással az adósságuk rendezhető.

 

Az adósságkezelési tanácsadás célja

 • Felvilágosítás.
 • Az eladósodás okainak feltárása, következmények feltérképezése.
 • Költségvetési egyensúly helyreállítása.
 • Az adósságok visszafizetése.
 • Új adósságok keletkezésének megelőzése.
 • A résztvevő segítése, hogy visszakerüljön a normális élethelyzetbe.
 • Fogyasztóvá válás.

 

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet

 • akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot és
 • akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy a szolgáltatást kikapcsolták,
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át,
 • aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,
 • a lakás bérlője, tulajdonosa, aki életvitelszerűen a lakásban lakik,
 • valamint ő az adósság tulajdonosa is,
 • havi számlát fizetni tudó ügyfél,
 • és az adósságkezelési tanácsadóval együttműködő.

 

Mi minősül adósságnak?

 • A lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatorna-hálózati, valamint szemétszállítási díjtartozás)
 • a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék
 • lakbérhátralék

 

Milyen időtartamig tart az adósságkezelés?

 • Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, mely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.
 • Ez alatt az idő alatt a Családsegítő Szolgálat, Adósságkezelési tanácsadójával kell együttműködni.

 

Mit jelent az együttműködés?

 • az adósságcsökkentési támogatás igénylése előtt a családsegítő szolgálattal fel kell venni a kapcsolatot, ahol adósságkezelési tanácsadásra jár az ügyfél
 • az adósságkezelési tanácsadóval havi egy alakalommal, előre megbeszélt időpontban találkoznak, 12-18 hónap is lehet,
 • minimum az első három hónapban adósság megállítás és a havi számlák fizetése a feladat,
 • ha ez sikerült, akkor jön a hátralék rendezése, ami szintén jó néhány hónap alatt történik meg,
 • ha a tartozás kifizetődött, vagy folyamatban van, akkor már csak az egy éves utógondozás következik.
 • Az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel támogatás esetén kötelező!

 

Mikor kerül megszüntetésre az adósságcsökkentési támogatás?

A támogatás tovább nem folyósítható,  és a kifizetett összeget vissza kell fizetni, ha a jogosult

 • az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe
 • az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti, illetőleg
 • az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeknek nem tesz eleget.