Üdvözöljük a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. oldalán!

Engedményezés

A Jogosult a korábbi és a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv engedményezésről szóló rendelkezései alapján (régi Ptk. 328-331.§§ új Ptk. 6:193-201.§§) a Kötelezettel szemben fennálló követelését másra ruházhatja át.  Az engedményezéssel az új Jogosult (ENGEDMÉNYES) a régi Jogosult (ENGEDMÉNYEZŐ) helyébe lép, és átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok is. A Kötelezett az Engedményes (DHK Zrt.) által megküldött engedményezésről szóló értesítést követően kizárólag az új Jogosult, jelen esetben a DHK Zrt. részére teljesíthet azzal, hogy amennyiben az engedményezésről szóló értesítésben foglaltak vitatja, úgy az új Jogosulttól, jelen esetben a DHK Zrt.-től kérheti az engedményezés okirati igazolását is a korábbi Jogosulttól. Az engedményezési értesítés kézhezvételét követően egyebekben a régi Jogosult, illetve más, harmadik személy részére történő teljesítés esetén az engedményezéssel és a hátralék kezelésével kapcsolatban felmerült költségek és egyéb járulékok megfizetése alól a Kötelezett nem mentesül, azok megfizetése őt terheli.